Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη
Νέα
20.09.2022
YEAR 4 IB PYP STEM – CODING CHALLENGE : Encryption + Decryption
YEAR 4 IB PYP STEM – CODING
CHALLENGE : Encryption + Decryption
Encryption allows information to be hidden so that it cannot be read without special knowledge (such as a password). This is done with a secret code or cypher. The hidden information is said to be encrypted.
Decryption is a way to change encrypted information back into plaintext. This is the decrypted form. The study of encryption is called cryptography. Cryptanalysis can be done by hand if the cypher is simple. Complex cyphers need a computer to search for possible keys. Decryption is a field of computer science and mathematics that looks at how difficult it is to break a cypher.
Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο