Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη
Νέα
16.10.2022
STEM : Introduction to augmented reality with colour pictures @ DES Kindergarten .

Introduction to augmented reality with colour pictures at school.

How Augmented Reality for Kids Facilitates Improved Learning

 • Improved Learning Experience.
 • Increased Engagement.
 • Easy to Use and Accessible.
 • Stimulate Interest and Discussion.
 • Facilitate Communication and Collaboration.
 • Deepens Learning in Various Areas.

Augmented reality (AR) integrates digital information with the user’s environment in real-time. It is an interactive experience in which all AR users experience a real-world environment with computer-generated content and general information overlaid on top of it. Augmented reality is used to either visually change natural environments or provide additional information to users. The primary benefit of AR is that it manages to blend digital and three-dimensional (3D) components with an individual’s perception of the real world. In today’s stem class, we experimented with this exciting technology with the aid of colour pictures, which came out as real-life 3D objects on the screen and with the same colours our students used in their drawings!

Αίτηση

  Ευχαριστούμε!
  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
  Κλείσιμο