Νέα
22.11.2022
It’s time to act : Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Year 5

Το ανθρώπινο αποτύπωμα σε θάλασσες και ακτές αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Απειλείται η υγεία των ανθρώπων, υποβαθμίζεται η θαλάσσια ζωή και αλλοιώνεται η αισθητική του τοπίου. Οι μαθητές μας αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι είναι ενεργοί πολίτες, αναλαμβάνοντας δράση. Ο καθαρισμός παραλίας είναι μια εύκολη, διασκεδαστική αλλά και πολύτιμη διαδικασία, η οποία μαζί με η διαλογή των απορριμμάτων, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα από κοντά. Η εμπλοκή τους σε οικολογικές δράσεις αποτελεί φάρο ελπίδας που καθοδηγεί και εμπνέει όλους μας.

Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο