Γυμνάσιο
Σύντομα!
Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη
Νέα
12.02.2023
Architecture Project at DES Kindergarten : From prehistoric construction to modern skyscrapers

From prehistoric construction to modern skyscrapers

 Architecture Project at DES: The children experimented with clay, wood and cardboard to make their three-dimensional model.

  Why we implement the architecture in DES Kindergarten children:

Encourages creativity and imagination: Architecture is a creative field that allows young students to think outside the box and imagine new possibilities. 

Develops problem-solving skills: Architecture involves solving complex problems and finding creative solutions. 

Enhances spatial awareness: Architecture requires a strong understanding of space in terms of design and functionality.

Fosters teamwork and collaboration: Architecture is a team-oriented field, and working on projects together can help kids learn how to collaborate and work effectively in groups.

 Allowing students to explore and create their designs builds confidence and self-esteem.

Enhances STEM skills: Architecture is a field that requires a strong understanding of science, technology, engineering, and math (STEM) skills. 

Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο