Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη
Νέα
15.02.2022
CVC words @DES Kindergarten
CVC words are consonant-vowel-consonant words. They are words like cat, zip, rug, and pen. The vowel sound is always short. These words can be read by simply blending the individual phoneme sounds together.
Children are typically introduced to CVC words at four years old. Learning to read and write CVC words improves children’s phonetic awareness, reading fluency, and handwriting skills.
Examples of CVC words include cat, hat, hot, and pan.
Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο