ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης

Turkey - January 2021 (virtual)

The fourth and final meeting of the project was held online in January 2021. The host city was Aydin, Turkey. The year 6 students from our school connected online with the schools of foreign countries. They attended historical tributes, which were mainly related to the rich history of the beaches of Anatolia. In fact, for this process, we tested our knowledge in Kahoot prepared by the Turkish team. In addition, we attended seminars on the value of "mind games" during the educational process and assessed the activities and games planned during the programme. Finally, we designed our own "Resfebe", which we asked the other participants (teachers and students) to decode.

Παιδικός Σταθμός

E

Νηπιαγωγείο

E

Δημοτικό

© 2021 DESCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED