ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | επανασχεδιάζοντας την εκπαίδευση

From Violence to Coexistence

Portugal, November '18

Italy, May '18

Netherlands, September '19

Παιδικός Σταθμός

E

Νηπιαγωγείο

E

Δημοτικό

© 2020 DESCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED