Γυμνάσιο
Σύντομα!
Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη
Νέα
17.09.2022
DES AFTER SCHOOL ACTIVITIES CLUB

Would you like to learn how to make surrealist landscapes? … Maybe understand a French love song.. or order a paella in Spanish? Maybe you would like to act like someone else for a day or make cool stuff with electricity…

Perhaps your dream is to become a German-speaking opera singer. Or be the next Shakespeare of your generation while at the same time representing Greece in the Olympic Games?

There is no limit to what you can do as long there is passion and commitment!

Our after-school activities club include such exciting activities and more! Check out our fantastic teachers and experts in their fields!

Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο